توضیحات کامل :

آزمون استخدامی مهندسی صنایع  « قسمت دوم FE2»       

 

مرحله اول آزمون مهندسی حرفه ای (pE):مبانی مهندسی (FE ) 

 این محصول در مورد سوالات آزمون مهندسی حرفه ای  مبانی مهندسی (مهندسی صنایع  )« قسمت دوم است بهترین و تخصصی ترین سوالات برای استخدام در سازمان های دولتی یا نهاد های دولتی می باشد.

 

عنوان دروس مواد امتحانی

1- مهندسی اقتصاد

2- آمار و احتمال 

3-محاسبات و مدل 

4- صنعتی مدیریت

5 -سیستمهای تولید و ساخت  

 6- تسهیلات و لجستیک

7- فاکتورهای انسانی، بهرهوری، ارگونومی و طراحی کار  

8-کیفیت

 

نوع فایل:Pdf

سایز:412 KB  

تعداد صفحه:12